Clinical Assessment Toolkit – More Languages

Our Clinical Assessment Toolkit has all the information you need on how to determine whether you or your client have a clinical need for WheelAir.

TOOLKIT MATERIALS

Available in German, Dutch, and French.

Hitze & Feuchtigkeits Risikofactor Scala

Rollstuhlfahrern, die in den letzten zwölf Monaten unter Hitze- und/oder Feuchtigkeitssymptomen gelitten haben, wird empfohlen, die Risikofaktorenskala zu konsultieren, um die Schwere ihrer Symptome zu beurteilen. In der Matrix wird die Schwere der Symptome gegen das Risiko von Überhitzung und übermäßigem Schwitzen aufgetragen. Mit anderen Worten, je höher der Schweregrad, desto mehr könnte eine Person von einem besseren Wärme- und Feuchtigkeitsmanagement profitieren.
Risikoskala anzeigen

Warmte & Vocht Risico Matrix

Rolstoelgebruikers die in de afgelopen twaalf maanden warmte- en/of vochtklachten hebben gehad, wordt geadviseerd om de Risicofactorschaal te raadplegen om de ernst van hun klachten te beoordelen. In de matrix wordt de ernst van de symptomen uitgezet tegen het risico op oververhitting en overmatig zweten. Met andere woorden, hoe hoger de ernst, hoe meer een persoon zou kunnen profiteren van een betere warmte- en vochtregulatie.
Toon risicoschaal

Matrice des risque Chaleur & Humidité

Les utilisateurs de fauteuils roulants qui ont eu des symptômes de chaleur et/ou d'humidité au cours des douze derniers mois sont invités à consulter l'échelle des facteurs de risque pour évaluer la gravité de leurs symptômes. Dans la matrice, la gravité des symptômes est tracée en fonction du risque de surchauffe et de transpiration excessive. En d'autres termes, plus la gravité est élevée, plus une personne pourrait bénéficier d'une meilleure gestion de la chaleur et de l'humidité.
Afficher l'échelle de risque